Adopce zvířat

publikoval: mir.dubina@gmail.com

Adopce zvířat v našem zoo parku bude program, který umožňuje jednotlivcům nebo skupinám přispívat na péči a potřeby určitého zvířete v zoo. Když návštěvník adoptuje zvíře, obvykle poskytuje finanční podporu na pokrytí nákladů spojených s péčí o toto zvíře, včetně stravy, veterinární péče, prostředí a dalších potřeb. Výměnou za svou podporu mohou adopčníci získat různé výhody, jako jsou informace o zvířeti, možnost osobní návštěvy a setkání se svým adopčním zvířetem nebo dokonce symbolický certifikát adopce.

Adopce zvířat v zoo mají často i vzdělávací aspekt, kdy se adopčníci dozvídají více o svém adopčním zvířeti, jeho životním prostředí a druhové ochraně. Tímto způsobem mohou přispět k ochraně ohrožených druhů a podpořit práci zoo při zachování biodiverzity.

Adopce zvířat jsou také důležitým zdrojem financí pro zoo, které umožňují financovat péči o zvířata, vzdělávací programy a ochranu přírody. Tento model také pomáhá vytvářet silné spojení mezi zoo a komunitou, když jednotlivci aktivně přispívají k péči o zvířata a ochraně přírody.

Na jaké věci bude částka za adoptované zvíře použita?

  • Péči o zvířata: Krmivo, veterinární péče, veterinární vybavení, léky, chovatelské potřeby.
  • Zlepšení životních podmínek zvířat: Rozšíření a úpravy výběhů, vybavení výběhů, hračky pro zvířata.
  • Podpora chovných programů: Financování nákladů na rozmnožování ohrožených druhů.
  • Provoz zooparku: Energie a údržba.
Adopce zvířat

Zaujala mě možnost adopce zvířat v Zooparku Česká Skalice a rád/a bych nějaké zvíře adoptoval/la.

Pozvánka na oběd

Chci být užitečný/ná a pomoci Zooparku Česká Skalice a tak zvu vybraný druh zvířete na oběd...

×

Dobrý den!

Máte nějaké dotazy, nebo připomínky?Klikněte na podporu.

× Jak Vám můžeme pomoci?